info@aluminum-artist.com +86 13556890771
Photo collage of solar panels and wind turbins - concept of sust

ارتباطات بی سیم

ارتباطات بی سیم

توسعه سریع اینترنت، همچنین به ارمغان آورد رونق بازار سرور، مقدار زیادی از ذخیره سازی داده ها، سرور محاسباتی باید انجام شود.یک وب سایت در مقیاس بزرگ به تعداد زیادی سرور نیاز دارد، زیرا ترافیک باعث خرابی سرور می شود.همچنین اغلب می‌بینیم، ردیف‌هایی از اتاق‌های بزرگ سرورها، این سرورها عمدتاً سرورهای سازمانی هستند.
هیت سینک و خنک کننده (فن + سینک حرارتی) می تواند مشکل هیت سینک با قدرت بالا را بهتر حل کند و صفحه خنک کننده مایع می تواند بسیاری از مسائل داغ را حل کند، به خصوص در دمای پایین تر داخلی، از طریق همرفت هوا کار نمی کند.

photo15
photo16
photo17