info@aluminum-artist.com +86 13556890771
Photo collage of solar panels and wind turbins - concept of sust

برق و منبع تغذیه

برق و منبع تغذیه

یو پی اس، یعنی منبع تغذیه بدون وقفه، تجهیزات سیستمی است که باتری را به موتور اصلی متصل می کند و جریان مستقیم را از طریق مدار ماژول مانند اینورتر موتور اصلی به برق اصلی تبدیل می کند. تجهیزات الکترونیکی مانند شیر برقی، فرستنده فشار برای ارائه یک منبع تغذیه پایدار و بدون وقفه.منبع تغذیه UPS بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، سینک حرارتی اکسترود شده آلومینیومی نقش مهمی را برای اطمینان از عملکرد عادی تجهیزات ایفا می کند.

photo18
photo19
photo20